Klimaat
Klimaatverandering is een thema, waar ieder van ons de komende jaren mee geconfronteerd zal worden. Sommigen van ons, ook in West-Vlaanderen, zelfs op een dramatische manier. Drogere zomers met meer hevige onweders en nattere, warme winters zullen ons deel zijn. Daarenboven zal de zeespiegel blijven stijgen en zullen stormen toenemen in aantal en hevigheid. Dit lijkt misschien niet zo drastisch, maar waar er vroeger eeuwen heen gingen over dergelijke natuurlijke klimaatveranderingen, gebeurt dit nu in enkele decennia als gevolg van menselijke activiteiten. Als de mens nu geen stoom aflaat en minder broeikasgassen uitstoot, wacht onze kinderen een onveilige toekomst.

  

De West-Vlaamse Milieufederatie ijvert dan ook voor het voorkomen van verdere klimaatverandering door transitie naar een economie en manier van leven, die de draagkracht van het milieu niet overschrijdt en samenwerkt met de natuur. Immers, de natuur kan ons beschermen tegen veel grillen van het klimaat, als ze daartoe de nodige ruimte en de kwaliteit krijgt. Als koepel van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen werken we aan dit bewustzijn bij het beleid, organisaties en burgers door middel van overleg, advisering, lobbywerk en sensibiliserende dossiers, artikelen en acties.


Relevante teksten:

Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen 2012)

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie transversaal

Klimaatmitigatie, of het tegenhouden van de klimaatverandering is een eerste noodzakelijke stap. Dit vereist een transitie van het systeem. Een andere economie, die niet gebaseerd is op uitputting van de grondstoffen. Een andere vorm van ruimtegebruik, van leven. Enkel zo kunnen we de verandering milderen. Dat dit echter al rijkelijk laat is, vertellen ons de studies die aangeven dat een klimaatsopwarming met 2°C in onze regio's onafwendbaar is. Het gaat er nu dus om, om de nog ingrijpendere veranderingen tegen te gaan. Om ons aan te passen aan deze onafwendbaarheid, is een klimaatadaptatie nodig. Dit is ruimte geven aan de natuur om te migreren en zich te versterken. Ruimte geven aan het watersysteem, om uitputting en overlast tegen te gaan. Groen en water in de steden, om de hitte te milderen... Deze maatregelen horen niet alleen thuis in het vakje milieu en natuur, maar in elk beleidsdomein, op een ingrijpende manier. En daar is lef voor nodig. Ook WMF ziet dit als een transversaal, of beleidsoverschrijdend gegeven. Het is de basis van ons beleidswerk.

Relevante teksten:

Superstormen en klimaatveranderingen: de natuur helpt ons uit de nood (2012)

De toestand van het milieu in Vlaanderen MiRa (2010-2011)

Slimme steden en gemeenten investeren in klimaatadaptatie (2011)

Wat kan een gemeente doen om energie te besparen? (BBL, 2008)

Klaar voor wat komt? Over invoering van een klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen (UA & VMM,2011)

Provinciale debatavond: transitie de weg naar een beter klimaat? (2015)

Link naar presentatie E. Paredis provinciale debatavond (2015)

Extra informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be